• 5 June 2024

Je wilt je natuurlijk goed voorbereiden voordat je een bedrijf start. Om een succesvol bedrijf te runnen, moet je je snel kunnen aanpassen aan veranderende situaties. Agile bedrijfsvoering wordt dat wel genoemd. Het uitvoeren van grondig marktonderzoek naar jouw vakgebied en de demografie van jouw potentiële klantenkring is een belangrijk onderdeel van het opstellen van een goed ondernemingsplan.

Dit artikel is voor ondernemers die de basisstappen willen leren van het starten van een nieuw bedrijf.
Belangrijke dingen zoals de naam van het bedrijf en het creëren van een logo liggen voor de hand, maar hoe zit het met de minder creatieve, maar even belangrijke stappen? Of het nu gaat om het bepalen van de bedrijfsstructuur of het uitwerken van een gedetailleerde marketingstrategie, de werklast kan zich snel opstapelen. In plaats van als een kip zonder kop van start te gaan, kan je deze checklist met 10 stappen volgen om jouw bedrijf op de gestructureerde manier op te zetten.

1. Werk je idee goed uit

Als je erover denkt een bedrijf te starten, heb je waarschijnlijk al een idee van wat je (online) wilt verkopen, of op zijn minst de markt die je wilt betreden. Doe een snelle zoektocht naar bestaande bedrijven in de door jouw gekozen branche. Jouw directe concurrentie. Leer wat de huidige merkleiders doen en bedenk hoe jij het beter (anders) kunt doen. Als je denkt dat jouw bedrijf iets kan leveren wat andere bedrijven niet leveren (of hetzelfde leveren, alleen sneller en goedkoper), of je hebt een solide idee, dan ben je klaar om een business plan te maken.

Bepaal je “waarom.”

Begin altijd met waarom. Het is belangrijk om te weten waarom je je bedrijf begint. In dit stadium kan het handig zijn om onderscheid te maken tussen of het bedrijf een persoonlijke why of een marketplace why dient. Wanneer jouw waarom gericht is op het voorzien in een behoefte op de markt, zal de reikwijdte van je bedrijf altijd groter zijn dan een bedrijf dat bedoeld is om een persoonlijke behoefte te bedienen.

Overweeg franchising

Een andere optie is het openen van een franchise van een reeds gevestigd bedrijf. Het concept, de merknaam en het bedrijfsmodel zijn al aanwezig; je hebt alleen nog een goede locatie nodig en de middelen om jouw bedrijf te financieren.

Bedenk een naam voor uw bedrijf

Welke naam je ook kiest, het is van vitaal belang om de redenering achter je idee te begrijpen. Vaak wordt ondernemers afgeraden een businessplan te schrijven of te brainstormen over een bedrijfsnaam voordat ze de waarde van het idee hebben vastgesteld.

Verduidelijk je doelgroepen

Mensen starten maar al te vaak hun bedrijf zonder na te denken over wie hun klanten zullen zijn en waarom ze bij hen zouden willen kopen of hen zouden willen inhuren.

Je moet duidelijk maken waarom je met deze klanten wilt werken. Heb je een passie om het leven van mensen gemakkelijker te maken? Of geniet je van het creëren van kunst om kleur in hun wereld te brengen? Het identificeren van deze antwoorden helpt bij het verduidelijken van je missie. Ten derde wil je bepalen hoe je deze waarde aan je klanten gaat leveren en hoe je die waarde communiceert op een manier die ze bereid zijn te betalen.

Tijdens de ideefase moet je de belangrijkste details uitwerken. Als het idee niet iets is waar je gepassioneerd over bent of als er geen markt is voor jouw creatie, is het misschien tijd om te brainstormen over andere ideeën.

2. Schrijf een ondernemingsplan

Als jij jouw idee eenmaal op een rijtje hebt, moet je jezelf een paar belangrijke vragen stellen: Wat is het doel van jouw bedrijf? Aan wie ga je verkopen? Wat zijn jouw einddoelen? Hoe ga je de opstartkosten financieren? Deze vragen kunnen worden beantwoord in een goed geschreven ondernemingsplan.

Veel fouten worden gemaakt door nieuwe bedrijven die overhaast te werk gaan zonder over deze aspecten van het bedrijf na te denken. Je moet jouw doelgroep vinden. Wie gaat jouw product of dienst kopen? Als je geen bewijs kunt vinden dat er vraag is naar jouw idee, wat is dan het nut?

Doe marktonderzoek

Het uitvoeren van grondig marktonderzoek naar jouw vakgebied en de demografie van potentiële klanten is een belangrijk onderdeel van het opstellen van een ondernemingsplan.

Marktonderzoek helpt je jouw doelklant te begrijpen – hun behoeften, voorkeuren en gedrag – evenals je bedrijfstak en concurrenten. Veel professionals in kleine bedrijven raden aan om demografische informatie te verzamelen en een concurrentieanalyse uit te voeren om de kansen en beperkingen binnen jouw specifieke markt beter te begrijpen.

De beste MKB bedrijven hebben producten of diensten die zich onderscheiden van de concurrentie. Dit heeft een aanzienlijke impact op jouw concurrentielandschap en stelt je in staat een unieke waarde over te brengen aan potentiële klanten.

Beoordeel je financiën

Aan het opstarten van een bedrijf hangt een prijskaartje. Dus je moet bepalen hoe je die kosten gaat dekken. Heb je zelf de middelen om je startup te financieren, of moet je geld lenen? Ben je van plan je huidige baan op te zeggen om je bedrijf op te richten? Heb je er dan aan gedacht om geld opzij te zetten om te kunnen voorzien in je levensonderhoud totdat je voldoende winst maakt? Het is het beste om uit te zoeken hoeveel je opstartkosten exact zullen bedragen.

Veel startups mislukken omdat het geld op is voordat ze winst maken. Het is dus nooit een slecht idee om de hoeveelheid startkapitaal die je nodig hebt te overschatten. Het kan immers een tijdje duren voordat het bedrijf voldoende inkomsten begint op te leveren.

Voer een break-even analyse uit

Een manier om te bepalen hoeveel geld je nodig hebt, is het uitvoeren van een break-evenanalyse. Dit is een essentieel onderdeel van financiële planning dat bedrijfseigenaren helpt te bepalen wanneer hun bedrijf, product of dienst winstgevend zal zijn.

De formule is eenvoudig:
Vaste Kosten ÷ (Gemiddelde Prijs – Variabele Kosten) = Break-Even Punt

Elke ondernemer zou deze formule als hulpmiddel moeten gebruiken omdat het je de minimale prestatie laat zien die jouw bedrijf moet bereiken om geen geld te verliezen. Bovendien helpt het je precies te begrijpen waar de winst vandaan komt, zodat je jouw productiedoelen daarop kunt afstemmen.

Hier zijn de drie meest voorkomende redenen om een break-even analyse uit te voeren:

  • Bepaal de winstgevendheid. Dit is over het algemeen het hoogste belang van elke bedrijfseigenaar.

Denk aan: Hoeveel inkomsten moet ik genereren om al mijn uitgaven te dekken? Welke producten of diensten maken winst, en welke worden met verlies verkocht?

  • Prijs van een product of dienst. Wanneer de meeste mensen nadenken over de prijs van hun product, denken ze aan hoeveel het kost om het te maken en hoe de concurrenten hun producten prijzen.

Denk aan: Wat zijn de vaste tarieven, wat zijn de variabele kosten, en wat is de totale kostprijs? Wat zijn de kosten van eventuele fysieke goederen? Wat zijn de arbeidskosten?

  • Analyseer de gegevens. Welke hoeveelheden goederen of diensten moet je verkopen om winstgevend te zijn?

Denk aan: Hoe kan ik mijn totale vaste kosten verlagen? Hoe kan ik de variabele kosten per eenheid verlagen? Hoe kan ik de verkoop verbeteren?

Let op je uitgaven

Geef niet te veel uit bij het opstarten van een bedrijf. Begrijp welke aankopen zinvol zijn voor je bedrijf en vermijd te hoge (onnodige) uitgaven. Houd je zakelijke uitgaven in de gaten om ervoor te zorgen dat je op koers blijft.

Veel startups hebben de neiging om geld uit te geven aan onnodige dingen. Geef zo weinig mogelijk uit als je net begint. En dan alleen aan de dingen die essentieel zijn om het bedrijf te laten groeien en een succes te laten zijn.

Overweeg uw financieringsopties

Startkapitaal voor jouw bedrijf kan op verschillende manieren verkregen worden. De beste manier om financiering voor je bedrijf te krijgen, hangt af van verschillende factoren, waaronder kredietwaardigheid, het benodigde bedrag en de beschikbare opties.

Bedrijfsleningen

Als je financiële steun nodig hebt, is een zakelijke lening via een bank een goed startpunt, hoewel deze vaak moeilijk te krijgen zijn. Als je geen banklening kunt afsluiten, kan je een starterslening voor kleine bedrijven aanvragen via het UWV.

Investeerders

Startende ondernemingen die vooraf aanzienlijke financiering nodig hebben, kunnen een beroep doen op een investeerder. Investeerders kunnen enkele miljoenen euros of meer verstrekken aan een startend bedrijf, met de verwachting dat de geldschieters een hands-on rol zullen hebben in het runnen van jouw bedrijf.

Crowdfunding

Je kunt ook een crowdfunding-campagne starten om kleinere bedragen te verzamelen van meerdere geldschieters. Crowdfunding heeft de afgelopen jaren veel bedrijven geholpen, en er zijn tientallen betrouwbare crowdfundingplatforms ontworpen voor verschillende soorten bedrijven.

3. Bepaal je juridische bedrijfsstructuur

Voordat je jouw bedrijf kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel, moet je beslissen wat voor soort entiteit het is. De bedrijfsstructuur is juridisch van invloed op alles. Van de manier waarop je jouw belastingen indient tot je persoonlijke aansprakelijkheid als er iets misgaat. Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ben je met je privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van jouw bedrijf.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Eenmanszaak

De meeste ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Je richt deze snel en eenvoudig op en je hebt in het begin meestal meer belastingvoordeel dan bijvoorbeeld bij een BV. Nadeel van de eenmanszaak is dat je met je privé-vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van jouw bedrijf.

Vennootschap onder firma (vof)

Wil je samen met andere ondernemers een bedrijf beginnen? Dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een vennootschap onder firma (vof). Alle vennoten brengen iets in de vof. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig.

Commanditaire vennootschap (cv)

Wil je een vof beginnen, maar heb je weinig kapitaal? Of zoek je een betrokken geldschieter? Dan kan je kiezen voor de commanditaire vennootschap (cv). De geldschieter wordt jouw (stille) vennoot (ook wel commanditaire vennoot genoemd) en heeft zo een directe band met jouw bedrijf.

Maatschap

Wil je je beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer uitvoeren? Bijvoorbeeld als tandarts, architect, fysiotherapeut, agrariër of advocaat? Dan kan je de maatschap als rechtsvorm kiezen. In een maatschap beoefen je je beroep samen met partners (maten) onder een gemeenschappelijke naam.

Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid

Besloten vennootschap (bv)

Het kapitaal van een besloten vennootschap (bv) is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders (de Algemene vergadering van Aandeelhouders AvA). De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. Een bv kan ook een raad van commissarissen hebben, die toezicht houdt op het bestuur. Bij kleine bv’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en is dan directeur én grootaandeelhouder (dga).

Naamloze vennootschap (nv)

Een naamloze vennootschap (nv) is een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, net zoals bij een besloten vennootschap (bv). De verschillen? Een NV kent naast aandelen op naam, ook aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de beurs (aandelen aan toonder). Bij een BV kan je aandelen op naam alleen via de notaris overdragen. Voor een BV geldt vrijwel geen minimale waarde voor het aandelenkapitaal dat u uit moet geven (€ 0,01). Bij een NV is er wel een minimumbedrag: € 45.000.

(bron: ondernemersplein.kvk.nl)

4. Sluit een geschikte verzekering af

Het is misschien iets waar je niet aan denkt of wat je liever uitstelt, maar de juiste verzekering voor je bedrijf afsluiten is een belangrijke stap voordat je officieel van start gaat. Omgaan met incidenten zoals schade aan eigendommen, diefstal of zelfs een rechtszaak tegen een klant kan kostbaar zijn, en je moet er zeker van zijn dat je goed beschermd bent.

5. Stel een team samen

Tenzij je van plan bent om eenpitter te zijn, zal je een geweldig team moeten werven en inhuren om jouw bedrijf van de grond te krijgen. Een ondernemer moet het “people” element van hun bedrijf dezelfde aandacht geven die ze aan hun producten geven.

Je product wordt gebouwd door mensen. Het identificeren van je oprichtersteam, begrijpen welke hiaten er bestaan en (bepalen) hoe en wanneer je ze gaat aanpakken zou topprioriteit moeten zijn. Uitzoeken hoe het team zal samenwerken is even belangrijk. Het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, de taakverdeling, hoe feedback te geven, of hoe samen te werken als niet iedereen in dezelfde ruimte is, bespaart je een hoop kopzorgen in de toekomst.

6. Kies je leveranciers

Een bedrijf runnen kan overweldigend zijn, en jij en je team zullen het waarschijnlijk niet allemaal alleen kunnen doen. Dat is waar externe leveranciers om de hoek komen kijken. Bedrijven in elke branche, van HR tot telecom, bestaan om met je samen te werken en je te helpen jouw bedrijf beter te runnen.

Wanneer je op zoek bent naar B2B-partners, zal je zorgvuldig moeten kiezen. Deze partnerbedrijven hebben toegang tot vitale en mogelijk gevoelige bedrijfsgegevens. Dus het is van cruciaal belang dat je iemand vindt die je kunt vertrouwen.

Niet elk bedrijf zal dezelfde soort leveranciers nodig hebben, maar er zijn gemeenschappelijke producten en diensten die bijna elk bedrijf nodig heeft. Denk aan de volgende functies die een noodzaak zijn voor elk type bedrijf.

Een payment service provider

Het aanbieden van meerdere betalingsmogelijkheden zal ervoor zorgen dat je een verkoop kunt doen in welk formaat het gemakkelijkst is voor de klant. Zoek de voor jouw juiste PSP en zorg ervoor dat je het beste tarief krijgt voor jouw soort bedrijf.

Het beheren van financiën

Veel ondernemers kunnen bij het starten van een nieuw bedrijf best hun eigen boekhouding beheren. Maar als jouw bedrijf groeit kan je tijd besparen door het inhuren van een administrateur. Geef ook voldoende aandacht aan de boekhoudsoftware. Denk aan aanbieders van gebruiksvriendelijke pakketten als Moneybird, of Exact voor de grotere ondernemingen.

7. Zet jouw merk in de markt en adverteer

Voordat je begint met de verkoop van jouw product of dienst, moet je jouw merk opbouwen. Denk aan de volgende uitingen die daarbij belangrijk zijn:

Bedrijfswebsite

Voor jouw online presence is het (laten) bouwen van een website onmisbaar. Veel klanten wenden zich tot het internet om informatie te vinden over producten of diensten. En een website is digitaal bewijs dat jouw kleine bedrijf bestaat. Het is ook een geweldige manier om te communiceren met huidige en potentiële klanten.

Sociale media

Gebruik sociale media om het nieuws over jouw nieuwe bedrijf te verspreiden, misschien als een promotiemiddel om coupons en kortingen aan te bieden aan volgers zodra je van start gaat. Welke social media-platforms jij het beste kunt gebruiken, hangt natuurlijk af van de doelgroep.

CRM (Customer Relationship Management)

Met de beste CRM-softwareoplossingen kan je klantgegevens opslaan om de manier waarop jij jouw klanten benadert, te verbeteren. Een goed doordachte e-mailmarketingcampagne kan wonderen doen voor het bereiken van (nieuwe) klanten en het communiceren met jouw publiek.

Logo

Creëer een logo dat mensen kan helpen jouw merk gemakkelijk te identificeren, en wees consistent in het gebruik ervan op alle platforms.
Houd deze digitale middelen ook up-to-date met relevante, interessante inhoud over jouw bedrijf en branche. Veel startups hebben een verkeerde kijk op hun website. Het probleem is dat ze hun website zien als een kostenpost, niet als een investering. In het huidige digitale tijdperk is dat een grote fout. De eigenaren van kleine bedrijven die begrijpen hoe belangrijk het is om een goede online aanwezigheid te hebben, hebben een streepje voor bij een sterke start. Het opstellen van een marketingplan dat verder gaat dan jouw lancering is essentieel voor het opbouwen van een klantenkring door voortdurend het woord over jouw bedrijf naar buiten te brengen. Dit proces, vooral in het begin, is net zo belangrijk als het leveren van een kwaliteitsproduct of -dienst.